Radca Prawny Tomasz Jaworski

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz:


 • Dealerów samochodowych.
 • Podmiotów branży motoryzacyjnej.
 • Komisów samochodowych.
 • Serwisów samochodowych.

  Oferujemy pomoc prawną w następującym zakresie:


  • Doradztwa prawnego w zakresie roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, szczególnie w złożonych procesach reklamacyjnych.
  • Zastępstwa procesowego przed sądami we wszelkich sporach związanych z działalnością branży motoryzacyjnej, w szczególności w zakresie roszczeń związanych z rękojmią za wady rzeczy sprzedanej oraz sporów z ubezpieczycielami.
  • Analizy i przygotowywania umów oraz innych aktów prawnych związanych z bieżącą działalnością branży motoryzacyjnej.
  • Wsparcia w zakresie sprzedaży i zakupu floty samochodowej w ramach różnych form finansowania.
  • Opiniowania umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. umowy sprzedaży, umowy serwisowe, wymiana części.
  • Prowadzenia windykacji należności oraz postępowań sądowych i egzekucyjnych w tym zakresie.
  • Wsparcia przy negocjacjach oraz mediacjach pomiędzy stronami sporu.
  • Nawiązywania oraz rozwiązywania umów o pracę, zlecenia, umów o świadczenie usług oraz innych tematów prawnych związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
  • Przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania i innych wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność przedsiębiorstwa.
  • Prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie analizy SWZ.


   Jak wygląda proces współpracy z moja kancelarią, po podpisaniu umowy?

   • Od chwili podpisania umowy jesteś juz zaopiekowany! Nie pozwolę Ci popełnić żadnego niepotrzebnego błędu - dostaniesz jasne wytyczne, co na rzecz przyszłej wygranej będziesz musiał jeszcze donieść a moja kancelaria rozmawia już ze stroną przeciwną.


   • Na etapie przedsądowym kompletujemy pełną dokumentację dowodową i budujemy optymalną linię komunikacji z drugą stroną - powstają jasne wytyczne co do tego, z czym siadamy do stołu negocjacyjnego lub/i z  czym idziemy do sądu. Większość kancelarii działa odwrotnie realizując ten etap dopiero, jak wiadomo już że nic nie zyskali pierwszymi pismami. 

   • Jeżeli Twoja sprawa mimo to znajduje swój finał w sądzie nie musisz za nic dodatkowo płacić - pierwsza część wynagrodzenia jaką pokryłeś w chwili podpisania umowy pokrywa koszty związane z tym etapem 

   • Po otrzymaniu wyroku lub po podpisaniu ugody ze stroną przeciwną -  otrzymujesz oczekiwaną wypłatę i z tej kwoty realizujesz dopiero drugą cześć wynagrodzenia - ustalona premię za sukces. W większości spraw druga strona pokrywa wówczas także koszt obsługi prawnej. 
   .